Moi Drodzy,
Mój najnowszy film „Wiara, Nadzieja i Miłość” dotykający spraw związanych z Ukrainą, polskością na Ukrainie i wojną. To ważne świadectwo.
Oglądajcie!
link do filmu tu —>>>>>>

Projekt obejmuje działania związane z dokumentowaniem śladów polskiej historii oraz losów Polaków na Ukrainie, ukazujący losy Polaków przybyłych do Polski w 2015 i 2016 roku z terenów wschodniej Ukrainy (rejon Doniecka,
Ługańska I Mariupola). W 2015 i 2016 roku w wyniku konfliktu na ziemiach wschodniej Ukrainy Polacy zamieszkujący te tereny zwrócili się z apelem do Państwa Polskiego o pomoc. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował się przeprowadzić ewakuację Polaków tam mieszkających. Do Polski przybyło około 300 osób.
„Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 

 

„REMEDIUM”

 

„Droga do domu”

„Mamo zbierasz walizki i jedziesz”

„4000 kilometrów”

„Zosia walcz!”

„Muszę za nimi jechać”

„Moje miejsce”